– REGULAMIN HACKATHONU #OtwarteDane

  • Contrast
  • Layout
  • Font
Datathon #OtwarteDane

Kolejna edycja maratonu programowania, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów już za nami!

Zadaniem uczestników było stworzenie prototypu aplikacji, która pomoże rozwiązać bieżące problemy społeczne lub pomoże uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy odnaleźć się w Polsce. Warunkiem było wykorzystanie w pracy konkursowej otwartych danych, w tym przynajmniej jednego API z portalu dane.gov.pl.

RELACJA VIDEO

GALERIA

GALERIA

d-341 d-291 d-585 d-858 d-285 d-085 d-098 d-211 d-715 d-1041 d-595 d-785

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Datathon #OtwarteDane to nie tylko szansa na sprawdzenie swoich umiejętności i zdobycie nowych doświadczeń. To także kuźnia pomysłów z perspektywą wcielenia ich w życie.

Datathon #OtwarteDane to nowe kontakty, atrakcyjne nagrody i przede wszystkim okazja do przekonania się jak duży jest potencjał otwartych danych. W puli nagród ponad 60 tys. zł oraz płatne staże w NASK.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy UXowców, programistów, analityków danych, projektantów, grafików oraz wszystkich, którzy mają pomysły jak z danych – udostępnionych głównie w portalu dane.gov.pl - stworzyć aplikacje odpowiadające na bieżące problemy społeczne.

KIEDY I GDZIE SIĘ WIDZIMY?

Zaczynamy 2 kwietnia i kodujemy 24 h. Wtedy nastąpi prezentacja prac, ocena jury i oczywiście wręczenie nagród! Czekamy na Was w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie!

AGENDA

AGENDA

godzina Sobota 02.04
9:30 Rejestracja
11:00 Oficjalne otwarcie Datathonu - Anna Gos - Dyrektor w KPRM
11:15 START PROGRAMOWANIA
11:15 Rozpoczęcie konsultacji z mentorami i pracy nad pracami konkursowymi
12:00 "Otwarte Dane - czym są i jak je legalnie wykorzystywać" - Dominik Sybilski - Naczelnik w KPRM
12:20 "Portal dane.gov.pl" - Joanna Duszota - Kierownik projektu: Otwarte dane plus w KPRM
12:40 "API dane.gov.pl" - przykłady użycia - Piotr Zientarski - Architekt IT w KPRM
13:00 "API do Dziedzinowych Baz Wiedzy GUS" – Marta Bendowska, Krzysztof Redes – Eksperci API DBW
13:20 "API do Rejestrów publicznych w Turystyce" - Piotr Dobrzyński - Kierownik projektu w MSiT
13:40 "API do bazy TREZOR 3.0" - Maciej Wójtowicz - Kierownik projektu w MF
14:00 OBIAD
14:45 "Dołącz do NAS(K) - wygraj staż!" - Małgorzata Kocher, Dział Polityki Kadrowej NASK i Iwo Hryniewicz, Dział Wytwarzania Zwinnego NASK
15:05 "W poszukiwaniu pomysłu na dobrą aplikację dla migrantów z Ukrainy" - Arkadiusz Hajduk, CEO Transparent Data
15:25 "3 filary dostępności cyfrowej" – Jakub Dębski, Ekspert ds. dostępności cyfrowej w KPRM
15:45 "Jak przygotować ciekawą prezentację" - warsztat - Magdalena Petryniak
17:00 Joga – rozluźnij nadgarstki, popraw koncentrację - Anna Bramska, Radca w KPRM
godzina Niedziela 03.04
11:15 KONIEC PROGRAMOWANIA
11:20 Przygotowanie prezentacji przez zespoły
11:30 Losowanie kolejności prezentacji
12:15 Przygotowanie techniczne zespołów do finału
13:15 Obiad
14:15 Prezentacje prac konkursowych przed Jury
16:15 Rozpoczęcie obrad Jury
16:15 "Na drodze do sztucznej inteligencji - otwarte dane publiczne" - Grzegorz Zajączkowski - ekspert w KPRM
16:40 KRONIK@ - czym jest Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury - Łukasz Turek – kierownik projektu w KPRM
17:15 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - Adam Andruszkiewicz - Sekretarz Stanu w KPRM
18:00 Zakończenie Datathonu

JURY

Anna Gos

Anna Gos

Anna Gos

Dyrektor w KPRM

Joanna Duszota

Joanna Duszota

Joanna Duszota

Kierownik Projektu w KPRM – Otwarte dane plus

Arek Hajduk

Arek Hajduk

Arek Hajduk

CEO Transparent Data

Ewa Czumaj

Ewa Czumaj

Ewa Czumaj

Kierownik projektu w GUS

Maciej Wójtowicz

Maciej Wójtowicz

Maciej Wójtowicz

Kierownik projektu w MF

Piotr Dobrzyński

Piotr Dobrzyński

Piotr Dobrzyński

Kierownik projektu w MSiT

ZWYCIĘZCY


API do bazy TREZOR 3.0 Ministerstwa Finansów
15.570PLN
 • DATA DRIVERS


API do bazy Rejestry publiczne w Turystyce Ministerstwa Sportu i Turystyki
15.570PLN
 • SUPER TEAM


API DO DZIEDZINOWYCH BAZ WIEDZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
15.570PLN
 • [OBJECT.OBJECT]WYRÓŻNIENIE ZA WYKORZYSTANIE API DO DZIEDZINOWYCH BAZ WIEDZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
6.615PLN
 • TBAWYRÓŻNIENIE ZA WYKORZYSTANIE API DO DZIEDZINOWYCH BAZ WIEDZY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
6.615PLN
 • WACIAKIPłatne staże w NASK
 • KONIOR DYNAMICS

I Wstęp

Zwroty rozpoczynające się w Regulaminie i jego załącznikach od wielkiej litery należy rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:

 1. Organizator – Ministerstwo Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 27, NIP: 5213621697, REGON: 145881488;
 2. Projekt – aplikacja, wykorzystująca otwarte dane publiczne, udostępniane przez API na portalu dane.gov.pl;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki, tryb zgłoszenia i zasady, zgodnie z którymi odbywać się będzie wydarzenie pod nazwą „Hackathon #OtwarteDane;
 4. Uczestnik/Uczestniczka – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała prawidłowej rejestracji do udziału w Hackathonie i otrzymała potwierdzenie swojego udziału w postaci zaproszenia przesłanego przez Organizatora lub Wykonawcę;
 5. Wydarzenie lub Hackathon – wydarzenie „Hackathon #OtwarteDane” w formie hackathonu, odbywające się w dniach od 15 do 22 czerwca 2019, w tym w dniach 15 oraz 22 czerwca 2019 w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie (01-045) oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A w Warszawie (01-044);
 6. Wykonawca – PROIDEA Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie (30-651),
  ul. Łabędzia 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000448243, posiadająca numer REGON 122769022 i NIP 6793088842.
  II

  Zasady i warunki udziału w Hackathonie

 1. Celem Wydarzenia jest opracowanie prototypów aplikacji wykorzystujących otwarte dane publiczne, w tym w szczególności dane udostępnione przez API na portalu dane.gov.pl.
 2. Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Warunkiem udziału w Hackathonie jest akceptacja Regulaminu.
 4. W Hackathonie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsorów lub Wykonawcy, ich małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki i rodzeństwo pracowników, tzw. „osoby bliskie”.
 5. Projekty nie mogą być sprzeczne z prawem, wykorzystywać zakazane treści lub naruszać prawa osób trzecich.III Zasady zgłoszenia do udziału w Hackathonie
 1. Rejestracja do udziału w Hackathonie #OtwarteDane wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego on-line na platformie Evenea.
 2. Rejestracji można dokonywać od 7 maja 2019 od godz. 15:00 do 1.06.2019 r. do godziny 24:00. Organizator może przedłużyć termin rejestracji, o czym poinformuje na stronie Wydarzenia.
 3. Udział w Hackathonie zgłaszać mogą osoby fizyczne w zespołach (3-5 os.), za pośrednictwem strony internetowej www.hackathon.gov.pl.
 4. W Hackathonie brać udział mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zgłoszenie zawierać będzie następujące dane:
  1) Imiona i nazwiska wszystkich członków danego zespołu;
  2) Nazwa zespołu konkursowego;
  3) Adres e-mail;
  4) Numer telefonu;
  5) Opis pomysłu na projekt hackathonowy wykorzystujący dane udostępniane na portalu dane.gov.pl; 6) Sektor/branża, w której pracuje Uczestnik/ Uczestniczka;
  7) Opis doświadczenia każdego zgłaszanego Uczestnika/ Uczestniczki, które zamierza wykorzystać w pracy podczas Hackathonu, w tym przykładowego projektu i linki do wykonanych prac;
  8) Opcjonalnie: link do profilu na portalu Twitter lub innych profili wybranych przez Uczestnika/ Uczestniczkę;
  9) Wybór opcji żywieniowych;
  10) Opis ewentualnych specjalnych potrzeb w związku z niepełnosprawnością uczestnika.
 6. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Hackathonie jest zarejestrowanie się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem URL https://hackathonotwartedane.evenea.pl, do którego następuje przekierowanie ze strony www.hackathon.gov.pl oraz zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, w którym rejestrująca się osoba oświadcza, że zna Regulamin i zgadza się z jego postanowieniami.
 7. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Hackathonie.
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Hackathonie decyduje Organizator.
 9. Decyzja o przyjęciu na Hackathon podejmowana jest na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu i ma charakter ostateczny.
 10. Organizator dokonując wyboru zgłoszeń będzie oceniać zgłoszone pomysły zespołów lub doświadczenie Uczestników/ Uczestniczek.
 11. Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub braku zakwalifikowania do udziału w Hackatonie drogą e-mail, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Hackathonu na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 12. Możliwy jest zdalny udział w Hackathonie, przy czym co najmniej jedna osoba z zespołu musi być obecna w miejscu, w którym będzie odbywać się Hackathon w dniach 15 oraz 22 czerwca 2019 rIV Przebieg Hackathonu
 1. Na Hackathon składają się 2 etapy:
 2. W tygodniu poprzedzającym pierwszy etap Hackathonu zakwalifikowane zespoły wezmą udział w wideokonferencji (transmisja on-line), której celem będzie przedstawienie wstępnych założeń Hackathonu. Partnerzy Wydarzenia zaprezentują możliwości wsparcia w ramach Działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz bazy MF, GUS, NFZ i MC.
  1) Pierwszy dzień Hackathonu (warsztaty, mentoring, przygotowanie prezentacji) rozpocznie się dnia 15 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00, a zakończy się tego samego dnia około godziny 20.00;
  2) Drugi dzień Hackathonu (prezentacja prac, obrady jury, wręczanie nagród) rozpocznie się 22 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00, a zakończy tego samego dnia około godziny 20.00.
 3. Szczegółowy program Hackathonu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.hackathon.gov.pl w terminie do 7 czerwca 2019 r.
 4. Między pierwszym a drugim dniem Hackathonu uczestnicy będą pracować nad projektami konkursowymi poza miejscem Wydarzenia.
 5. Zakwalifikowani Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości podczas rejestracji swojej obecności (udziału) w Hackatonie w lokalizacji wydarzenia i imiennego biletu wygenerowanego przez platformę Evenea (w formie elektronicznej lub papierowej).
 6. Uczestnikom/Uczestniczkom zapewnia się:
  1) dostęp do baz i zasobów danych poprzez serwis dane.gov.pl;
  2) dostęp do Internetu za pomocą zabezpieczonej sieci bezprzewodowej Wi-Fi;
  3) zasilanie elektryczne;
  4) projektor multimedialny wraz z komputerem i niezbędnym oprogramowaniem przeznaczone do prezentacji Projektów;
  5) dostęp do informacji organizacyjnych w trakcie trwania Hackatonu;
  6) catering (dwa ciepłe posiłki dziennie, stały dostęp do kawy i napojów, przekąski).
 7. W pozostałym zakresie Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są korzystać z własnych zasobów, w szczególności z oprogramowania i innych niezbędnych narzędzi oraz sprzętu.
 8. Zgłoszony do oceny Projekt musi bazować na pracy własnej Uczestników/Uczestniczek i nie może być sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz nie może naruszać praw osób trzecich.V Konkurs i nagrody
 1. W ramach Hackathonu prowadzony będzie konkurs na stworzenie najlepszych projektów opartych na danych publicznych, w szczególności udostępnianych na/przez dane.gov.pl.
 2. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone według oceny komisji konkursowej/Jury.
 3. Organizator przekaże najlepszym zespołom nagrody pieniężne o łącznej wysokości 33.880 zł netto).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród ex aequo i podziału łącznej puli nagród w zależności od liczby zespołów, które zostaną wyróżnione.
 5. W przypadku przyznania 3 nagród Organizator podzieli pulę nagród następująco:
  a) 17.170 złotych netto na zespół – za pierwsze miejsce;
  b) 10.110 złotych netto na zespół – za drugie miejsce;
  c) 6.600 złotych netto na zespół – za trzecie miejsce.
 6. Odbiór nagród poprzedzony będzie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego każdego ze zwycięskich Projektów.
 7. Organizator może przyznać inne nagrody poza nagrodami głównymi w postaci wyróżnień.VI Komisja konkursowa
 1. Organizator powoła komisję konkursową/jury, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora oraz eksperci zewnętrzni.
 2. Do zadań komisji należy w szczególności wybór laureatów Hackathonu oraz podjęcie decyzji o podziale nagród i przyznaniu ewentualnych wyróżnień.
 3. Decyzje komisji mają charakter ostateczny.VII Wybór laureatów
 1. Drugiego dnia Hackathonu Uczestnicy/Uczestniczki zaprezentują Projekt przed komisją konkursową.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki zaprezentują Projekty w kolejności ustalonej na podstawie losowania przeprowadzonego przez Wykonawcę.
 3. Kryteria oceny zostaną opublikowane nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Hackathonu, na stronie Hackathon.gov.pl.
 4. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wykonania danego Projektu, zgodnie
  z zasadami określonymi w Regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu, w jaki powstał Projekt.
 5. Wyniki Hackatonu zostaną ogłoszone podczas prezentacji Projektów, a także opublikowane na www.hackathon.gov.pl w dniu 22 czerwca 2019 r.VIII Prawa autorskie
 1. Uczestnicy/Uczestniczki gwarantują, że zrealizowane podczas Hackathonu projekty będą ich autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki udzielają Organizatorowi i Wykonawcy zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Projekty, które zostały stworzone w trakcie trwania Hackathonu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych, w tym na stronach internetowych Organizatora.
 3. Uczestnicy/Uczestniczki są odpowiedzialni względem Organizatora za wszelkie wady prawne współtworzonego przez siebie Projektu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązują się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń.
 4. Z chwilą przekazania Projektu Organizatorowi do oceny przez komisję konkursową Uczestnicy/Uczestniczki udzielają na swoje prezentacje projektów licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w zakresie utworów niebędących oprogramowaniem.
 5. Wizerunek osób uczestniczących w Hackathonie zostanie zarejestrowany przez Wykonawcę i Organizatora w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych. Organizatorowi przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz materiałów audiowizualnych w celu związanym ze statutową działalnością Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. na własnych stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych.
  IX Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników/Uczestniczki trzeciej edycji Hackathonu danych publicznych w ramach Projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Dane osobowe przekazane przez Uczestników/ Uczestniczki trzeciej edycji Hackathonu danych publicznych zostały powierzone do przetwarzania:1) Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa,
  2) beneficjentowi projektu – Ministrowi Cyfryzacji oraz
  3) Wykonawcy Hackatonu – PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, która na zlecenie Ministra Cyfryzacji uczestniczy w realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.
 3. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
 4. Wykonawca Hackatonu – PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie upoważniony jest do udostępnienia Partnerom i Fundatorom (np. Główny Urząd Statystyczny, i in.) danych Uczestników/Uczestniczek zespołu konkursowego, któremu została ufundowana nagroda przez Partnera na potrzeby jej przekazania i wypełnienia obowiązków podatkowych z tym związanych. Partner staje się w tym zakresie administratorem udostępnionych danych.
 5. W przypadku ufundowania nagród dla Uczestników/Uczestniczek zespołu konkursowego  przez Partnera i Fundatora (np. Główny Urząd Statystyczny, i in.) Partner staje się administratorem danych udostępnionych mu na potrzeby przekazania nagrody przez Partnera oraz wypełnienia obowiązków podatkowych z tym związanych.
 6. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
  c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  b)  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  c)  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 7. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Otwarte dane dostęp, standard, edukacja”, w szczególności w celu organizacji Hackathonu, prezentacji Projektów, wydania przyznanych Nagród, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno- promocyjnych w ramach POPC.
 8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym udziału w trzeciej edycji Hackathonu danych publicznych, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w trzeciej edycji Hackathonu danych publicznych.
 9. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 11. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
 12. Osoba, której przekazane dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 13. Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika/Uczestniczki i umożliwiają identyfikację komputera.
  X Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Hackathonu będzie dostępny od momentu rozpoczęcia rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek na stronie internetowej www.hackathon.gov.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.hackathon.gov.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w momencie opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.hackathon.gov.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Hackathonu.
 6. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu Hackathonu Organizator lub Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakie poniosły z tego tytułu osoby, które zgłosiły swój udział w Hackathonie.
 7. Naruszenie przez Uczestników/Uczestniczki Hackathonu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub ogólnie przyjętych zasad życia społecznego, w związku z uczestnictwem w Hackathonie, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika/ Uczestniczki z Hackathonu wraz z utratą prawa do nagrody.
 8. Organizator nie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń stanowiących własność Uczestników/Uczestniczek. Uczestnicy/Uczestniczki biorą pełną odpowiedzialność za swoją własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są zobligowani do jej pilnowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, zgubione, skradzione oraz za ewentualne straty.
 9. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Hackatonie, ani kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.
 10. Uczestnik/ Uczestniczka oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł/a uczestniczyć w Hackathonie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 11. Uczestnik/ Uczestniczka odpowiada za szkody, jakie wyrządził/a w obiekcie organizacji wydarzenia.

 

ZAŁĄCZNIK  TREŚĆ NOTY LICENCYJNEJ CC BY-SA 4.0

[autor], CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl)

 

I.                   To jest punk pierwszy

A.                Asdasd

1.                 Asd

2.                 Asd

a)                 Asd Asd

b)                 Asd

c)                 Asd

d)

e)                 Asd

3.                 Asd

4.                 Asd

 

 

B.                Asd

II.                To jest punk pierwszy

A.                Asdasd

1.                 Asd

2.                 Asd

a)                 Asd Asd

b)                 Asd

c)                 Asd

d)

e)                 Asd

3.                 Asd

4.                 Asd

 

 

B.                asd

Warunkiem jest wykorzystanie w prototypie aplikacji otwartych danych z dane.gov.pl, w tym przynajmniej jednego z API partnera MF, MSiT, GUS. Jeśli w jednej aplikacji wykorzystacie je wszystkie, wasze szanse na wygraną wzrosną.

Dopasowanie do potrzeb odbiorców
zdefiniowano odbiorców i ich potrzeby, na które odpowiada aplikacja
Unikalność i pomysłowość
aplikacja nie powiela już istniejących rozwiązań
Użyteczność i design
aplikacja jest intuicyjna, estetyczna i łatwa w obsłudze
Potencjał biznesowy/społeczny
przewidziano model biznesowy, który umożliwi jej utrzymanie

MENTORZY

Sylwia Pichlak-Pawlak

Sylwia Pichlak-Pawlak

Sylwia Pichlak-Pawlak

portal dane.gov.pl

Andrzej Olszewski

Andrzej Olszewski

Andrzej Olszewski

portal dane.gov.pl

Jacek Żuchowicz

Jacek Żuchowicz

Jacek Żuchowicz

portal dane.gov.pl

Mikołaj Gartska

Mikołaj Gartska

Mikołaj Gartska

Radca w KPRM

Marta Bendowska

Marta Bendowska

Marta Bendowska

API do DBW GUS

Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

Architekt IT

Wojciech Szala

Wojciech Szala

Wojciech Szala

API do TREZOR 3.0 MF

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

Krzysztof Szczepański

API do TREZOR 3.0 MF

Krzysztof Redes

Krzysztof Redes

Krzysztof Redes

API do DBW GUS

Krzysztof Chomutowski

Krzysztof Chomutowski

Krzysztof Chomutowski

Ekspert ds. architektury rozwiązań informatycznych w NASK

Iwona Szelenbaum

Iwona Szelenbaum

Iwona Szelenbaum

Naczelnik Wydziału w KPRM

Maciej Kowalski

Maciej Kowalski

Maciej Kowalski

Lider zespołu programistów w OPI PIB

Łukasz Maj

Łukasz Maj

Łukasz Maj

System Architect w Pegasystems

Maciej Sadowski

Maciej Sadowski

Maciej Sadowski

CEO w Fundacja STARTUP HUB POLAND

Marcin Sachrajda

Marcin Sachrajda

Marcin Sachrajda

Senior Software Engineer w GFT Poland

Jarosław Zieliński

Jarosław Zieliński

Jarosław Zieliński

Cloud Solution Architect w Welastic

Paweł Cudny

Paweł Cudny

Paweł Cudny

Executive Director w bcweb.pl

Wioletta Więckowska

Wioletta Więckowska

Wioletta Więckowska

Marketing manager, psycholog w Fundacja Pełna Życia

Przemysław Kuśmierek

Przemysław Kuśmierek

Przemysław Kuśmierek

CEO w Migam.org

Piotr Sałata

Piotr Sałata

Piotr Sałata

UX Director, Projektant UX w SIepomaga.pl / Uxbit

Konrad Latkowski

Konrad Latkowski

Konrad Latkowski

Co-founder, CMO w DC9.pl

Mateusz Kierepka

Mateusz Kierepka

Mateusz Kierepka

CEO w BioMinds Healthcare Sp. z o.o.

Ilona Skarbowska

Ilona Skarbowska

Ilona Skarbowska

UX Designer w Zima UX, UI & Design Strategy

Aga Gajownik

Aga Gajownik

Aga Gajownik

Dyrektor w Innovation and Integration Pte. Ltd.

EKSPERCI

Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

Piotr Zientarski

Architekt IT w KPRM

Arek Hajduk

Arek Hajduk

Arek Hajduk

CEO Transparent Data

Dominik Sybilski

Dominik Sybilski

Dominik Sybilski

Naczelnik Wydziału w KPRM

Maciej Wójtowicz

Maciej Wójtowicz

Maciej Wójtowicz

Kierownik projektu w MF

Marta Bendowska

Marta Bendowska

Marta Bendowska

API do DBW GUS

Krzysztof Redes

Krzysztof Redes

Krzysztof Redes

API do DBW GUS

Jakub Dębski

Jakub Dębski

Jakub Dębski

Ekspert ds. dostępności cyfrowej w KPRM

Grzegorz Zajączkowski

Grzegorz Zajączkowski

Grzegorz Zajączkowski

Ekspert w KPRM

Piotr Dobrzyński

Piotr Dobrzyński

Piotr Dobrzyński

Kierownik projektu w MSiT

FAQ

Wydarzenie odbywa się 2-3 kwietnia 2022 roku w Centrum Kreatywności Targowa przy ulicy Targowej 56, w Warszawie. Czekamy na Was 2 kwietnia. Rejestracja rozpoczyna się od godziny 9:30

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach standardowych i elektrycznych. Dodatkowe potrzeby np. asystent osób z niepełnosprawnościami, możecie zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym.

Obserwuj nas na Twitterze i dołącz do wydarzenia na Facebooku – może w jakimś zespole brakuje właśnie Twoich kompetencji?

Tak, w tym roku Datathon odbywa się w całości w formule stacjonarnej.

Tak, nie zapewniamy komputerów więc koniecznie weź ze sobą swojego laptopa.

Tak, zapewniamy lunch w opcji mięsnej, jarskiej, wegetariańskiej i wegańskiej.

Do stworzenia kompletnego projektu potrzebni są ludzie z różnymi umiejętnościami, również UXowcy, Analitycy, Team Leaderzy oraz inni, byle z głową pełną pomysłów.

Nie, teraz Twoje zgłoszenie zostanie ocenione przez organizatorów. Informację o kwalifikacji otrzymasz mailem już wkrótce.

Tak, pobierz wygenerowany bilet na telefon lub wydrukuj go i weź ze sobą na wydarzenie. Tam wymienisz go na identyfikator uczestnika.

PARTNERZY

Ministerstwo Finansów logo Ministerstwo Sportu i Kultury logo GUS logo NASK logo

PARTNERZY SPOŁECZNOŚCIOWI

4 Developers Konferencja Pixel logo Transparent Data logo Ośrodek Przetwarzania Informacji logo Dare IT logo PFOS logo DataCommunity Poland logo HackYeah logo Justjoin logotyp Mirosław Mamczur logotyp

PARTNERZY MEDIALNI

Cyberdefence logotyp NGO logotyp Programista logotyp Antyweb logotyp DLP Expert logotyp

ORGANIZATORZY

ORGANIZATORZY

Karolina Kościerzyńska

Karolina Kościerzyńska

Karolina Kościerzyńska

koordynatorka Datathonu #OtwarteDane

Aneta Cesarek

Aneta Cesarek

Aneta Cesarek

wsparcie koordynacji

Magdalena Dąbrowska

Magdalena Dąbrowska

Magdalena Dąbrowska

współpraca z partnerami

Ilona Skaryszewska

Ilona Skaryszewska

Ilona Skaryszewska

wsparcie organizacyjne

Anna Bramska

Anna Bramska

Anna Bramska

wsparcie organizacyjne, joga

KONTAKT

Czekamy na Wasze pytania i sugestie

hackathon@mc.gov.pl
/hackathongovpl

Back to top