– Piotr Migdał

    • Contrast
    • Layout
    • Font

CZAS DO KOŃCA REJESTRACJI

MENTORZYMożecie liczyć na ich pomoc!

Andrzej Targosz

Andrzej Targosz

CEO/Founder w Eventory

Maciej Ryś

Maciej Ryś

Founder and Leader of Smogathon

Piotr Migdał

Piotr Migdał

Data Science Consultant at p.migdal.pl

KRYTERIA OCENY

Warunkiem jest wykorzystanie w projektowanej aplikacji danych publicznych, udostępnianych na dane.gov.pl lub stronach internetowych instytucji publicznych.

Dr Piotr Migdał jest niezależnym konsultantem z analizy danych (data science). Specjalizuje się w uczeniu maszynowym, głębokich sieciach neuronowych i interaktywnej wizualizacji danych.
W czasach licealnych był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, zdobył brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej oraz uczestniczył w prestiżowym stażu Research Science Institute na MIT. Skończył fizykę i matematyką na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobył doktorat z fizyki kwantowej w ICFO pod Barceloną pod opieką prof. Macieja Lewensteina.
Prowadził warsztaty m.in dla Intel i Boston Consulting Group. Wykładał na Imperial College Business School. Był prelegentem na uczelni Caltech, konferencji PyData Berlin i spotkaniu Bay Area D3.js User Group.
Jest aktywnie zaangażowany w edukację zdolnej młodzieży – Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Współorganizował Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne. Rozwija Quantum Game with Photons pozwalają bawić się z rzeczywistą symulacją stanu kwantowego jednego fotonu.
Założył grupę Data Science PL – największą społeczność analizy danych w Polsce. Jest autorem popularnych wstępów do: sztucznych sieci neuronowych w Keras, metody analizy języka przy pomocy word2vec oraz poradnika jak zostać data scientist. Dzieli się swoją wiedzą na blogu: http://p.migdal.pl/.

JURYTo oni ocenią Wasze projekty!

Agata Miazga

Agata Miazga

Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji

Anna Gos

Anna Gos

Kierownik projektu: Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja

Arek Hajduk

Arek Hajduk

CEO Transparent Data

PROGRAM HACKATHONU

15 czerwca

8:00Rejestracja i mała czarna
9:00Otwarcie Hackathonu
9:30Warsztat z Andrzejem Targoszem pt.: “Jak stworzyć aplikację
10:30Warsztat z Maciejem Rysiem pt.: “Jak przygotować dynamiczną i interesującą prezentację”
11:30Konsultacje z ekspertami (wg grafiku)
14:00Przerwa lunchowa
15:00Prace nad pomysłami
17:00Odchód mentorski
18:00Przygotowanie prezentacji
20:00Zakończenie

16-21 czerwca

Praca nad projektami

22 czerwca

8:00Rejestracja
9:00Finalizowanie prac
10:00Prezentacje prac
13:00Przerwa lunchowa
14:00Obrady jury
16:00Finał i ogłoszenie wyników

ORGANIZATORZY

Karolina Kościerzyńska

Karolina Kościerzyńska

Koordynatorka Hackathon

Aneta Cesarek

Aneta Cesarek

Organizatorka Hackathonu

Łukasz Turek

Łukasz Turek

Współpraca z partnerami

Kamila Pendyk

Kamila Pendyk

Ambasadorka Społecznościowa

Grzegorz Zajączkowski

Grzegorz Zajączkowski

Ambasador Społecznościowy

Iwona Szelenbaum

Iwona Szelenbaum

Wsparcie prawne

Back to top